Kalendarz roku szkolnego 2019-2020

 

Organizacja Roku Szkolnego 2019/2020

Wieloprofilowego Zespołu Szkół
w Tarnowskich Górach

 

I semestr:     

02.09.2019 – 20.12.2019

 

II semestr:

klasy maturalne:        21.12.2019  – 24.04.2020

pozostałe klasy:          21.12.2019  – 26.06.2020

 

 

 

 

 

Uwaga:

  1. Terminy szkoleniowych Rad Pedagogicznych WZS zostaną podane w formie zarządzeń Dyrektora Szkoły w miarę potrzeb lub propozycji.
  2. Informacje o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe zostaną podane w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń i w pokoju nauczycielskim.
Do góry