Rada Rodziców

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców można wpłacać na konto bankowe:

 
Wieloprofilowy Zespół Szkół Rada Rodziców

 
ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry


Bank Pocztowy
Nr konta: 06 1320 1856 2933 5714 2000 0001

 
Tytuł wpłaty:

 
Darowizna - klasa, nazwisko i imię ucznia

Do góry