Rada Rodziców

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców można wpłacać na konto bankowe:

 
Wieloprofilowy Zespół Szkół Rada Rodziców

 
ul. Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry


nr konta Santander: 37 1090 1825 0000 0001 4439 0618

 
Tytuł wpłaty:

 
Darowizna - klasa, nazwisko i imię ucznia