Biuletyn Informacji Publicznej

Reklama

Logowanie dla nauczycieli


Wiadomości
GIMNAZJALISTO - Rusza elektroniczna rekrutacja Drukuj Email

Informujemy, że  dnia 18.05.2018 rusza elektroniczna rekrutacja.

Wystarczy kliknąć w poniższy obrazek

aby przenieść się do strony z rekrutacją

 

Zasady naboru do klas pierwszych

Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3

na rok szkolny 2018/19

 

Nabór odbywa się drogą elektroniczną  –   strona internetowa    –    www.slaskie.edu.com.pl

 1. I. Terminy rekrutacji do klas pierwszych:

 1. 1. od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. wprowadzanie przez Internet i składanie wniosków o przyjęcie do o przyjęcie do klas pierwszych Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 1. od 22 czerwca 26 czerwca 2018 r. – dostarczenie do sekretariatu Wieloprofilowego Zespołu Szkół świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 

 1. 3. do 5 lipca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych przez kandydatów wniosków o przyjęcie do Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3;

 1. 4. 6 lipca 2018 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do
  Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 z podziałem na oddziały;

 1. 5. od 6 lipca 2018 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3;

 1. 6. od 6 do 12 lipca 2018 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

 1. 7. 13 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3;

 1. 8. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów – składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 1. 9. od 13 lipca do 17 lipca 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca do Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w przypadku dysponowania wolnymi miejscami;

 1. 10. do 9 sierpnia 2018 r. – weryfikacja przez komisję weryfikacyjną złożonych przez kandydatów wniosków o przyjęcie do Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3;

 1. 11. 10 sierpnia 2018 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 z podziałem na oddziały;

 1. 12. od 10 sierpnia 2018 r. – wydanie, po złożeniu przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły, skierowań na badania kandydatom zakwalifikowanym do Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3;

 1. 13. do 13 sierpnia 2018 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

 1. 14. 14 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym do Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3;

 

Więcej…
 
Konkurs na "zabawkę fizyczną" 2018 Drukuj Email

22 marca 2018 roku uczniowie klasy I i II Technikum nr 5 tj. : Klaudiusz Luks, Sebastian Hanke, Patryk Bartyzel, Adam Matyl i Jakub Mazur reprezentowali naszą szkołę w XVI Edycji Konkursu Zabawka Fizyczna.
Zabawki zostały wykonane w dwóch kategoriach: zabawka elektryczna i zabawka dowolnego typu. Wśród nich na wyróżnienie Politechniki Śląskiej w Gliwicach zasłużyła zabawka "Pociąg magnetyczny" Michała Piowczyka i Jakuba Stefana.
III miejsce w konkursie zajął uczeń Jakub Mazur z klasy I FS za wykonanie zabawek "Katapulta" oraz "Tylko spokojnie".
GRATULUJEMY!!!

 
Pożegnanie maturzystów 2018 Drukuj Email

W Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach dnia 27.05.2018 r. podpisano list intencyjny o współpracy pomiędzy szkołą a Spółką Zamet Budowa Maszyn S.A. Uroczystość odbyła się podczas pożegnania klas maturalnych.

 
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 2018 Drukuj Email

25.04.2018 już po raz kolejny młodzież naszej szkoły uczestniczyła w Rejonowych Mistrzostwach I Pomocy zorganizowanych przez Polski Czerwony Krzyż w Bytomiu.Mimo, iż stopień trudności z roku na rok jest coraz większy, młodzież poradziła sobie całkiem nieźle.

Szkołę reprezentowała drużyna w następującym składzie:
Mazur Jakub- z klasy ITFS  - kapitan zespołu
Kamil Oleszczuk z klasy I TFS
Tomasz Karmański z klasy I TFS
Kacper Maniura z klasy I TFS
Marian Adamski z klasy III TS

Mistrzostwa składały się z 2 części:
a) części teoretycznej, która sprawdzała wiedzę z zakresu Pierwszej Pomocy, Honorowego Krwiodawstwa, Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz podstaw w zakresie wiedzy na temat Obrony Cywilnej, w tym znajomość sygnałów alarmowych.
b)części praktycznej  w której  uczniowie musieli wykonać różnorodne czynności ratownicze , obejmujące trudne sytuacje w życiu.
Opiekunem drużyny była p. Beata Jaremska- Skrobak ( nauczyciel EDB).

 
19.04.2018 Szkolny Konkurs Językowy Drukuj Email

19.04.2018 odbył się Szkolny Konkurs Języków Obcych , zorganizowany przez nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego; p. B. Wiórek, p. B. Jaremską - Skrobak,
p. M. Paruzel oraz p. M. Grzenię. W konkursie uczestniczyła młodzież z całej szkoły .

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Z języka angielskiego I miejsce zajęła drużyna w składzie:
1. Natalia Siwy z klasy ITSF
2.Natalia John z klasy ITSF
3. Agnieszka Paruzel z klasy I TSF
Wyróżnienie otrzymała następująca drużyna:
1. Milena Helisz z klasy III TFF
2.Julia Gawlik z klasy III TFF
3. Sylwia Karasiewicz z klasy IIITFF

Więcej…
 
Między rzemiosłem a sztuką - wernisaż Drukuj Email

Fotografia to przede wszystkim rzemiosło, którego opanowanie wymaga długoletniej nauki. Właściwe dobranie parametrów ekspozycji, ustawienie oświetlenia, praca z materiałami światłoczułymi czy obróbka zdjęć w komputerze to tylko niektóre umiejętności, które trzeba opanować aby poznać tę szeroką dziedzinę. Równie ważne jest rozwijanie zdolności widzenia i pokazywania świata w wybranych świadomie kadrach, dzięki czemu z rzemieślników mają szansę wyrosnąć twórcy. Doskonale widać to na przykładzie prac uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, którzy oprócz fotografii wykonywanych w trakcie zajęć, wchodzą w obszar własnych poszukiwań i pokazują otaczający ich świat w indywidualnych zestawach zdjęć.

Dlatego wystawa została podzielona na dwie części: pierwsza prezentuje profil szkoły, skupia się na kwestiach technicznych; druga to autorskie zestawy wykonane przez uczniów na bazie zdobytej wiedzy.
Opiekę artystycno-techniczną nad uczniami sprawowali nauczyciele mgr Łukasz Wyglendacz i mgr Bartłomiej Zylla.

 
Promocja szkoły Drukuj Email

 

 

JAK WYGLĄDA PRACA W ZAWODACH?

 

 

 

 Dlaczego My?

Dlaczego warto uczyć się w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach ? Oto kilka powodów:

- bogata oferta edukacyjna - kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy

- nowoczesna baza dydaktyczna, specjalistyczne pracownie

- zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych wyższa od średniej w województwie i kraju

- profesjonalna kadra nauczycielska

- dogodna lokalizacja - blisko PKP i PKS

- dodatkowe uprawnienia, które można zdobyć w szkole:

Więcej…
 
21.03.2018 „TARNOGÓRSKA SORBONA” ŚWIĘTUJE! Drukuj Email

21.03.2018r. w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach popularnie nazywanym „Tarnogórską Sorboną” miały miejsce uroczyste obchody ŚWIĘTA SZKOŁY połączone z podpisaniem porozumienia o współpracy Wieloprofilowego Zespołu Szkół i Centrum Kształcenia Ustawicznego z Hutą Cynku Miasteczko Śląskie.
Od dziewięćdziesięciu lat w budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Tarnowskich Górach funkcjonuje szkoła zawodowa. Przez te lata wielokrotnie zmieniała się jej nazwa, ale zawsze szkoła ta miała charakter zawodowy, a jej celem było kształcenie młodzieży poprzez łączenie teorii z praktyką, zgodnie z umieszczonym na szkolnym sztandarze hasłem: „Szkoła Wiedzy i Umiejętności”.
21.03.2018r. to bardzo ważny dzień w życiu szkoły. Placówkę – z okazji jej święta- odwiedziły: władze Powiatu Tarnogórskiego:
Krystyna Kosmala - Starosta,
Stanisław Torbus - Wicestarosta,
Krzysztof Łoziński - członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego,
Adam Baron - członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego,
Stanisław Wieczorek - członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego,
Janusz Mikrut - starszy wizytator Delegatury w Bytomiu, Kuratorium Oświaty w Katowicach,
Mirosław Indyka - Prezes Zarządu Huty Cynku Miasteczko Śląskie,
Krzysztof Nowak - Burmistrz Miasteczka Śląskiego,
Jerzy Żuchowicz - Inspektor ds Oświaty UM Miasteczko Śląskie,
Elżbieta Susek - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
Maria Banachowicz - główny specjalista ds. Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
Artur Friedberg - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach,
Jadwiga Kubisa - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach,
Teresa Zając - specjalista ds. przygotowania zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu,
Alicja Turyła - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Tarnowskich Górach

Więcej…
 
Rekolekcje Wielkopostne 2018 Drukuj Email

W dniach 12-14.03.2018 w WZS odbyły się rekolekcje wielkopostne. Duchownym ćwiczeniom przewodniczył ks. Adam Jasiurkowski oraz osoby świeckie z diakonii muzycznej. Hasłem były słowa: ,,Nie daj się zwyciężyć złu,ale zło dobrem zwyciężaj". Młodzież chętnie uczestniczyła w naukach czy śpiewie pieśni religijnych.

 
„OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”, CZYLI TEATROMANIA W SORBONIE Drukuj Email

Przez cały listopad i grudzień 2017r., poświęcając wiele swojego wolnego czasu, uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem mgr Beaty Kucharczyk i mgr Ewy Pisuli-Golaś pracowali nad spektaklem teatralnym pt. „Opowieść wigilijna”. Własną, uwspółcześnioną interpretację słynnej książki K. Dickensa z wykorzystaniem środków multimedialnych (zwłaszcza przy efektach specjalnych), tradycyjnych kolęd i pastorałek oraz utworów muzycznych (akompaniament pianina odsyłający do początków kina) młodzież przedstawiła szkolnej społeczności 22 grudnia 2017r. Profesjonalna gra i niezwykłe zaangażowanie młodych aktorów oraz magiczna dekoracja stworzona przez uczniów wraz z mgr Anną Krawczyk sprawiły, że przedstawienie dostarczyło wielu wzruszeń publiczności. Były momenty zabawne, ale także smutne, a nawet przerażające. Wszystko po to, aby widz – tak jak w tragedii antycznej - mógł doświadczyć swoistego katharsis. Czytelne przesłanie spektaklu mówiące o tym, że człowiekiem prawdziwie szczęśliwym jest tylko ten, kto potrafi dzielić się swoim szczęściem miało skłonić publiczność do refleksji nad własnym życiem i zachęcić do niesienia bezinteresownej pomocy innym (np. w ramach wolontariatu).

4 stycznia 2018r. w godzinach popołudniowych w Auli WZS miał miejsce pokaz „Opowieści wigilijnej” dla zaproszonych gości, emerytowanych nauczycieli, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i rodziców. Występ swoją obecnością zaszczycili także:
- mgr Alicja Juziuk - wieloletnia dyrektor WZS ,
- doktor Beata Poprawa ze stowarzyszenia „Na zdrowie”, organizatorka akcji „NIECHSIENIEUDARZY”,
- dzieci z, zaprzyjaźnionej od kilku lat z naszą szkołą., Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Szansa dla Dziecka” ze Stolarzowic.
Spotkanie było okazją do podsumowania działalności Wolontariatu w naszej szkole, w ramach którego zrealizowano projekty związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia:
- XIII akcję charytatywną „Podaruj dzieciom radość na święta” na rzecz wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Szansa dla Dziecka” ze Stolarzowic
- projekty: „Kartka dla Seniora” i „Kartka dla Chorych”,
- projekt „Pamiętamy – pomagamy” (przygotowanie i przekazanie kartek z życzeniami i słodkich upominków Pacjentom Szpitala nr 3 i Pensjonariuszom Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnowskich Górach.
Po przedstawieniu odbyło się spotkanie zaproszonych gości, podczas którego dzielono się wrażeniami po spektaklu oraz doświadczeniami w realizacji zadań w ramach wolontariatu. Pani doktor Beata Poprawa serdecznie podziękowała młodzieży i nauczycielom WZS za okazane serce jej podopiecznym. Zwróciła też uwagę na niezwykłe zaangażowanie młodych wolontariuszy z naszej szkoły w bezinteresowną pomoc dla tych, którzy potrzebują wsparcia czy są wykluczeni.
Gospodarzem spotkania było Szkolne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej „AGO”, którego członkowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich akcjach charytatywnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz wsparli finansowo skromny poczęstunek dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Szansa dla Dziecka” ze Stolarzowic oraz zaproszonych gości. Organizację poczęstunku koordynowały : mgr Marzena Grzenia, mgr Maria Kornaś, mgr Jolanta Najgebauer i mgr Ewa Tyrała.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 30

Dziennik elektoniczny

Reklama

Udział w projektach

Reklama
Reklama

Warto zobaczyć

Szkolne Stowarzyszenie

Reklama

Dla maturzystów

Reklama

POLECAMY

Reklama

Znajdź nas na Facebooku

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Wpieramy akcję PAJACYK

Reklama

Ta strona wykorzystuje COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

Akceptuje polityke cookie

EU Cookie Directive Module Information